Upprätta en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen

Varje bostadsrättsförening har stor nytta av att upprätta en ekonomisk plan. Med en tydlig plan är det lätt att visa information om föreningens ekonomi för intresserade bostadsrättsspekulanter. En ekonomisk plan kan också behövas vid andra tillfällen.

Genom att kontakta Interesta (https://interesta.se/ekonomiska-planer/) kan du enkelt få hjälp med att upprätta en ekonomisk plan för din bostadsrättsförening. På deras hemsida kan du läsa mer om alla fördelar du får av planen. Den är välbehövlig när din förening ska göra nyproduktion av bostadsrätter eller när hyresrätter ska ombildas till nya bostadsrätter. Om din förening är äldre kan mycket ha förändrats och en ny plan behöva upprättas.

Tydlig ekonomisk plan

bfEn ekonomisk plan innehåller en teknisk, ekonomisk och juridisk beskrivning av din bostadsrättsförenings verksamhet. Byggnader, kostnader och intäkter beskrivs här tydligt. Två intygsgivare behöver granska planen för att bedöma dess hållbarhet. Därefter måste den också registreras hos Bolagsverket vilket kan ta en arbetsvecka.

För att en ekonomisk plan ska kunna upprättas krävs:

  • Att det finns åtminstone tre lägenheter i bostadsrättsföreningens hus
  • Lägenheterna behöver vara avsedda för att fungera som bostadsrätt
  • Om föreningen har fler hus än ett behöver de ligga nära vandra så att samverkan kan ske

Stort ansvar hos föreningen

När en bostad ska säljas så har mäklaren ingen skyldighet att kontrollera att den är godkänd för att användas som bostad. Men styrelsen för bostadsrättsföreningen har dock ett stort ansvar skriver SVT. Mäklaren bör kontrollera att det finns en ekonomisk plan om det finns misstanke om att något är fel. Juristen Mats Sjöquist påpekar att styrelsen bär på ett ansvar för medlemmarna. De behöver ha koll på strukturerna i föreningen, om så inte är fallet finns det en risk för mäklaren och för köparna.

Om den ekonomiska planen är felaktig kan köparen begära att transaktionen hävs, vilket dock är en lång rättslig process. Köparen kan också välja att driva process mot en bostadsrättsförening, vilket innebär att det ligger ett stort ansvar hos styrelsen. Men med en registrerad och godkänd ekonomisk plan går det bra för föreningen att upplåta bostadsrätter vid ombildning och nybygge. Genom att kontakta Interesta kan du snabbt få hjälp med både kostnadskalkyl och ekonomisk plan.