Lotteri istället för kö?

Det är låg ränta i Sverige, vilket gör att många inte känner sig nedtyngda av boendekostnaden på samma sätt som i många andra länder, ett ämne som vidrörts i ett annat inlägg. Nu tycker dessutom en del att vi i Sverige borde skrota bostadskön och i stället lotta ut hyresrätter.

göteborg flygfotoDet är två tunga bostadsforskare som hävdar att det mest rättvisa vore att skrota bostadskön helt och hållet – för att i stället lotta ut bostäderna. I en debattartikel, som det hänvisas till här, går två lektorer fullständigt loss på bostadsmarknadens inskrivna regler.

Det är nämligen på det sättet att med dagens svenska hyressättningssystem så finns det en hel del billiga lägenheter på attraktiva lägen runt om i bland annat Stockholm, medan nyproducerade lägenheter på oftast mer avlägsna platser – har betydligt högre hyror.

Hyresregleringen motiveras med att alla hushåll oavsett inkomst ska få chans till en relativt billig lägenhet i områden med stor efterfrågan – Dagens Industri

 

Skrota bostadskön?

Forskarna hävdar dock att denna reglering av hyresmarknaden gynnar en på orten redan etablerad medelklass. Detta ger i sin tur en rad konsekvenser som kan te sig aningen tveksamma. Yngre och nyanlända missgynnas och den som redan har en bostad kan få vänta länge på en bostad som är billigare. Dessutom tycker de att tilldelningen efter kötid gör det ännu svårare att flytta mellan orter, något som i sig försämrar för företag att hitta kompetens och för den som vill börja på ny kula att flytta dit jobben finns.

I stället föreslås ett bostadslotteri, där hälften av lägenheterna lottas ut bland de som har mer än tio års kötid. Andra hälften lottas ut till alla som anmäler intresse för lägenheten, oavsett kötid.