Inred med böcker!

Böcker är bra på många sätt. Till att börja med så blir man smart av att läsa dem. Dessutom kan man få inspiration av böcker. Det har skrivits böcker om det mesta inom inredning, från hur man ska få plats med så mycket som möjligt på liten yta, till coffee table-böcker med överdådiga interiörer från engelska gods och italienska renässanspalats. Den som läser detta, och inte äger minst fem böcker om inredning, kan räcka upp en hand.

Hylla med böcker i skinnband

Men böcker kan även vara en avgörande detalj som lyfter en interiör. Och det kan handla om så mycket mer än att bara sortera sina pocketböcker efter färgen på bokryggarna. Beroende på hur det ser ut hemma hos dig kan du välja alla möjliga olika sätt för att både lyfta fram dina böcker, och skapa en personlig stil i hemmet. Det kan t.ex, handla om att:

  • Skaffa originellt utformade bokhyllor. Det finns bokhyllor formade som bokstäver, som olika geometriska figurer, elle ”osynliga” bokhyllor, som får det att se ut som om böckerna svävar i luften. Det här är kanske inte ett alternativ om du har riktigt mycket böcker, men det funkar fint upp till 100, i alla fall.
  • Skapa en bokfondvägg. ”Klä” en vägg i hemmet med väggfasta eller fristående bokhyllor, gärna ända upp till taket, och helt i samma stil. Det kommer att ge en intressant effekt, framför allt mörka bokhyllor i ett ljust rum.
  • Använd bokhyllor som rumsavdelare. Låt en eller flera bokhyllor gå rakt ut i rummet, och dela av exempelvis matplatsen från tv-hörnan. Det här är ett av de billigaste sätten att skapa två rum av ett.
  • Skapa ”rutor” i hyllan, och alternera mellan böcker och andra prylar i dessa rutor. Ställ t.ex. alla böcker med röd rygg i en ruta, stereon i nästa, alla böcker med gul rygg i nästa ruta, och den sista rutan kan du låta vara tom, så när som på ett getkranium. Det är bara ett av många exempel på hur man kan mixa och matcha.
  • Häng bokhyllan högt. Om du bor trångt kan du skaffa vägghängda bokhyllor, som du hänger ganska högt på väggen, exempelvis över soffan. Se bara till att hyllorna sitter fast i väggen ordentligt. Böcker är tunga.