Individuell elmätning i hemmet

Vad betalar du för el i dagsläget? Vet du hur mycket det kostar att koka en kopp kaffe? Lämna stereon på standby? Låta en lampa brinna en hel kväll? Förmodligen inte. De flesta har inte koll på exakt vad de betalar för, och hur deras energiförbrukning ser ut. Hur är ventilationen i huset? Isoleringen? Är fönstren tätade och har de två- eller treglasfönster? Allt det här är enkla saker som går att ta reda på med hjälp av individuell elmätning. Det finns många incitament för att få en uppfattning om sin energiförbrukning, både på kort och på lång sikt. Inergis elmätare är ett enkelt sätt för dig att minska på dina driftkostnader och på jordens resurser – kort sagt, ett både smart och miljövänligt alternativ. Inergi levererar en elmätare från ABB direkt hem till dig och kopplar den till sin radiosändare för att fjärravläsa den. Det finns ett antal olika tjänster och paket som du kan välja för att hitta en lösning som passar dig och din energiförbrukning. Den individuella mätningen är till både för dig som bor i enfamiljs- och flerfamiljshus. Om elen i dagsläget ingår i avgiften eller hyran finns det mycket att spara på att debitera förbrukningen efter hushåll. Genom att betala för sin egen förbrukning behöver du inte längre störa dig på att grannen värmer upp sin pool eller låter balkongens infravärme stå och gassa. Att mäta sin elförbrukning minskar faktiskt hur mycket el man använder. Det kan vara värt att komma ihåg, liksom att sänkt energiförbrukning bidrar till kraftigt minskade koldioxidutsläpp.