Ett förbisett fenomen – ljud och buller

Många gånger när man inreder förbiser man en viktig aspekt, nämligen akustiken. Detta gäller oavsett vad man inreder. Kontor, hem, bostadsområden och så vidare. Och det är inte alls bra. Buller, både lågfrekvent och högfrekvent kan vara väldigt störande, stressande och faktiskt i värsta fall skadligt. Vi kommer med några tips kring vad du kan tänka på gällande buller och akustik.

En studie som gjorts på Göteborgs universitet har skapat rubriker i SvD. Studien visar att många arbetsplatser överskrider Arbetsmiljöverkets rekommenderade riktvärden för lågfrekvent buller. Just lågfrekvent buller kan vara svårt att värja sig emot. Vanlig isolering räcker ofta inte. Det som även är farligt med lågfrekvent buller är att det ofta inte uppfattas alls när det pågår kontinuerligt utan uppfattas endast, och känns lättande, när det upphör.  Lågfrekvent buller kan redan vid ganska låga nivåer ge huvudvärk, koncentrationssvårigheter och ibland yrsel och illamående.

Om vi återgår till studien gjorde man mätningar i 90 rum på 20 arbetsplatser såsom kontor, vårdinrättningar, kontrollrum och föreläsningssalar. På fem av sex kontor, och i nästan en tredjedel av alla arbetsplatser, överskreds riktvärden för lågfrekvent buller med mer än tre decibel. Lågfrekvent buller kan komma från olika saker såsom många som pratar i telefon samtidigt, ventilation, uppvärmning, luftkonditionering och kompressorer. SvD:s artikel avslutas med ett råd från en ljudforskare:

Många arbetsgivare skulle tjäna på att åtgärda bakgrundsljuden, eftersom det gör att personalen arbetar långsammare och gör fler fel.

Vad man kan göra

  • Först och främst gäller det att se över inredningen. Rätt sorts ”möbler”, eller inredningsdetaljer, beroende på hur man vill se det, kan stoppa och absorbera bullret. Det går att köpa väldigt bra ljudabsorbenter till kontor.
  • Nästa tips gäller den faktiska uppbyggnaden av kontoret. Fundera på vad kontoret kommer att användas till, alltså hur man arbetar på arbetsplatsen. Är verkligen ett öppet kontorslandskap alltid den bästa lösningen? Kan egna kontorsrum vara en idé?
  • Vidare kan man kanske inte alltid påverka hur kontoret används eller ser ut när man flyttar in, men vissa små förändringar kanske kan göras? Första tipset på denna lista hör till denna kategori. Annars går det ju även att bygga exempelvis telefonrum där medarbetarna tar alla sina telefonsamtal, som små ljudisolerade konferensrum.
  • Det sista tipset gäller buller utifrån. Ibland kommer inte störningarna inifrån själva arbetsplatsen. Byggen, järnvägar och bullriga bilvägar utanför kan även de orsaker både lågfrekvent och högfrekvent buller. Det finns dock åtgärder även mot dessa. Bullerplank och speciella bulleravvisande ”staket” av glas kan ställas upp. I många fall tror man även att plantera en liten tät dunge med träd kan påverka bullret positivt men detta stämmer tyvärr inte. Rent psykologisk och placebo kan det ge effekt, men i professionella bullersammanhang räknar man inte med att vegetation dämpar buller alls.

Vi är medvetna om att dessa tips främst riktar sig till kontor och arbetsplatser, och detta för att lågfrekvent buller oftast är ett större problem där. Dock går de flesta av tipsen att omsätta även för ett vanligt hem och vi hoppas att tipsen gett något någorlunda matnyttigt i alla fall.