Bouppteckning och arvskifte

När någon har avlidit uppstår ett dödsbo. Dödsboet kan bestå av den avlidnes släktingar, make, barn och barnbarn, och dessa måste se över att egendomen tas om hand och att skulder värderas. Det är mycket att tänka på när en anhörig går bort och att se över dödsboet är en av dessa saker. Det är släktingarnas ansvar att få egendomen värderad och skulderna betalade, och se till över deklaration och förrättande av arvskifte. Dödsboet avvecklas sedan i tre steg. Inom tre månader efter dödsfallet måste en bouppteckning göras, vilket innebär att man går igenom den avlidnes och de efterlevandes tillgångar och skulder. Det kan vara svårt att ta hand om bouppteckningen själv, och är inget som Skatteverket rekommenderar. Detta är för att en bouppteckning ofta är mycket krångligare än vad de flesta känner till. Fonus hjälper till med bouppteckning i samarbete med Familjens jurist som är Sveriges största familjejuridiska byrå. Att få hjälp med dödsboet är ett sätt att undvika osämja mellan delägarna i dödsboet, och se till att inga oförutsedda utgifter uppkommer. Du kan förvissa dig om att obetalda skatter tas om hand och istället planera begravningen. Besluten som fattas i samband med uppdelningen av dödsboet påverkar flera generationer, vilket är en anledning till att ta hand om bouppteckningen på ett ansvarsfullt sätt och få professionell hjälp. Det säger Lotta Dahlstrand, som jobbar som jurist på Familjens jurist.

– Vi vet dessutom vad Skatteverket vill ha. Det händer att folk försöker klara det själva, så kommer de till Skatteverket som begär kompletteringar. Det tar tid och under tiden kan inte arvet skiftas.

Ett testamente kan i vissa fall göra det lättare att genomföra bouppteckningen, men inte alltid. Det är däremot viktigt eftersom det gör att man kan få kännedom om vad den avlidne själv hade velat.